beton posadzkowy

Beton posadzkowy jest wykorzystywany w budownictwie przemysłowym, handlowo-usługowym oraz mieszkaniowym. Na życzenie klienta beton posadzkowy dostarczamy na budowę z dodatkiem włókien stalowych lub syntetycznych zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. Stosowane przez nas kruszywa i cement wysokiej jakości oraz odpowiednie domieszki sprawiają, że wytworzona mieszanka betonowa posiada wysokie parametry. Posiadamy komputerowy system sterowania produkcją mieszanki betonowej, a także własne laboratorium, kontrolujące mieszankę betonową od momentu rozpoczęcia produkcji, poprzez transport, aż do jej wbudowania.

Wszystkie w/w betony produkowane przez Prefbud Kętrzyn mogą być podawane z użyciem pompy.

Beton towarowy

Produkujemy i dostarczamy na budowę betony towarowe o różnych klasach wytrzymałości, konsystencji i parametrach technicznych zgodnie z życzeniem Klienta:

 • C8/10 (B10)
 • C12/15 (B15)
 • C16/20 (B20)
 • C20/25 (B25)
 • C25/30 (B30)
 • C30/37 (B37)
 • C35/45 (B45)
 • C40/50 (B50)
 • C45/55 (B55)
 • C50/60 (B60)
 • C60/75 (B75)
 • C70/85 (B85)
 • C80/95 (B95)
 • C90/105 (B105)

Stosowane przez nas kruszywa i cement wysokiej jakości oraz odpowiednie domieszki sprawiają, że wytworzona mieszanka betonowa posiada wysokie parametry.Posiadamy komputerowy system sterowania produkcją mieszanki betonowej, a także własne laboratorium, kontrolujące mieszankę betonową od momentu rozpoczęcia produkcji, poprzez transport, aż do jej wbudowania.

Wszystkie w/w betony produkowane przez Prefbud Kętrzyn mogą być podawane z użyciem pompy.