Bloki drzwiowe

Elementy ścienne tzw. „cegła żerańska” produkowane przez Pref-Bud Kętrzyn przeznaczone są do budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego oraz mają zastosowanie w budownictwie użyteczności publicznej.