Koryto ściekowe do umocowania dna rowu wg kped 01.13

Element umocnienia rowów skarpowych i stokowych w partiach wymagających szczelnego układu wodnego. Element zbrojony, klasa betonu: C30/37 na kruszywie otoczakowym.