Płyta typu „iomb”

Płyty wielootworowe drogowe typu IOMB przeznaczone do budowy nawierzchni stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych oraz w wykonawstwie zabezpieczeń powierzchni skarp , rowów i zbiorników wodnych.

Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Nacisk osi kN Waga [kg]
1000 750 125 10 175
1000 750 125 30 177
1000 750 125 50 180