Podsypki Cementowo-Piaskowe

Mieszanka składająca się z cementu, piasku i odpowiednio dobranej ilości wody służąca do zagęszczenia podłoża pod kostkę brukową, krawężniki, koryta ściekowe itp. Parametry użytkowe oraz zakres stosowania wybiera się przez stosunek objętości cementu do piasku.

Nazwa proporcja cementu do piasku
Podsypka 1:2 1/2
Podsypka 1:3 1/3
Podsypka 1:4 1/4
Podsypka 1:6 1/6
Podsypka 1:7 1/7
Podsypka 1:8 1/8
Podsypka 1:9 1/9
Podsypka 1:10 1/10

Zaprawy


Stosowane do murowania ścian i innych elementów, wykonywania posadzek, osadzania stalowych elementów itp. Jest to mieszanina wody i cementu z drobnym kruszywem.

Nazwa Klasa
Zaprawa M5 M 5
Zaprawa M7,5 M 7,5
Zaprawa M10 M 10
Zaprawa M12,5 M 12,5
Zaprawa M15 M 15
Zaprawa M20 M 20
Zaprawa M25 M 25

Stabilizacje

Kruszywo stabilizowane cementem stosuje się m. in. w budownictwie drogowym jako jeden z  elementów podbudowy drogi. Jest to mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody dobranych w odpowiednich ilościach.

Nazwa Wytrzymałość
Kruszywo stabilizowane cementem – 1,5 Rm=1,5 MPa
Kruszywo stabilizowane cementem – 2,5 Rm=2,5 MPa
Kruszywo stabilizowane cementem – 5,0 Rm=5,0 MPa