Rury wipro betonowe

Rura prefabrykowana betonowa przeznaczona do budowy prostych odcinków, bezciśnieniowych przewodów kanalizacji zewnętrznej (do 0,5 atm.) prowadzących ścieki sanitarne, deszczowe i przemysłowe o charakterze nieagresywnym w stosunku do sieci i temperaturze nie przekraczającej 400C. Rura WIPRO może być montowana w obszarach ruchu kołowego i pieszego w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków z wyłączeniem pasa zajętego przez torowiska kolejowe w szerokości do 5 m od osi toru.  Może stanowić element drogowy przepustów rurowych w inżynierii komunikacyjnej lub przejść dla zwierząt.